Наукова робота

  1. У 2016–2017 навчальному році кафедра журналістики, реклами та РR-технологій працювала над науково-практичною темою «Фундаментальні та прикладні напрями дослідження комунікаційного середовища»:

– організувала низку науково-методичних семінарів;

– узяла участь у фахових конференціях та в професійних тренінгах;

– підготувала наукові публікації.

  1. Протягом звітного періоду кафедра журналістики, реклами та РR-технологій співпрацювала з ГО «Центр демократії та верховенства права», ГО «Інститут розвитку регіональної преси», «Могилянською школою журналістики» Києво-Могилянської академії, Національною спілкою журналістів України, ГО «Новомедіа», ГО «Детектор медіа».
  2. Триває робота кафедри й за іншими дослідницькими проблемами. Відповідно до журналістської проблематики, у 2017 році опубліковано

32 публікації, зокрема 15 фахових статей, що входять до переліку, затвердженого ВАКом України, 8 статей у зарубіжних наукових періодичних виданнях, 9 статей в інших працях.

  1. Кафедра журналістики, реклами та РR-технологій продовжує співпрацю із зарубіжними медіаконсультантами та провідними вітчизняними медіаекспертами, у межах угоди про міжнародну співпрацю з Паризьким бюро Інституту Масової Інформації (Франція), із Південно- Придністровським державним університетом імені Тараса Шевченка (Придністровська Молдавська Республіка).
  2. Кафедра постійно організовує прочитання курсу лекцій провідними професорами, доцентами інших навчальних закладів України, відомими журналістами. Так, студенти мають змогу слухати лекції:

– директора Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора філологічних наук, професора В. В. Різуна;

– президента ГО «Академія Української Преси», доктора наук В. Ф. Іванова;

– директора Центру демократії та верховенства права Т. С. Шевченка;

  • директора «Могилянської школи журналістики» Києво-Могилянської академії, доцента Є. М. Федченка;
  • голови Черкаського осередку «Новомедіа», О. В. Ярмолатія;
  • виконавчого директора ГО «Детектор медіа», заслуженого журналіста Україна, Д.Р. Дуцик.

Організовано серію майстер-класів про сучасні медіа від провідних фахівців: журналіста телеканалу «Новий канал» Валентина Чернявського та відповідального редактора інтернет-видання «Прочерк» Назарія Вівчарика, ведучого каналу «СТБ» Андрія Шпири, журналіста всеукраїнського видання «Українська правда» Захара Колісніченка, ведучої телеканалу «112» Юлії Галушки та ін.

Кафедра журналістики, реклами та PR-технологій провела разом із ГО «Академія Української Преси» дискусію «Журналістика: що треба знати та вміти» за участі редакторів районних газет Черкащини та провідних медіафахівців України.

Кафедра журналістики, реклами та PR-технологій провела разом із ГО «Телекритика», інформаційним ресурсом «Редакторський портал», Комісією з журналістської етики та Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) обговорили тему: «Висвітлення конфліктно-чутливих тем «Долаючи бар’єри» за участі студентів, викладачів та журналістів Черкас.

У вересні 2017 року студенти спеціальності «Журналістика» прослухали лекцію «Новинна грамотність» від виконавчого директора ГО «Детектор медіа», заслуженого журналіста Україна, Д. Дуцик, організовану кафедрою журналістики, реклами та PR-технологій разом із ГО « Детектор медіа».

  1. Науковий рівень досліджень, виконуваних викладачами кафедри, загалом відповідає сучасним вимогам. Доказом цього є те, що один викладач – доктор наук із соціальних комунікацій, професор, чотири викладачі кафедри – кандидати філологічних наук, доценти, один викладач – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент.

Перебувають у творчому науковому пошуку доценти Надточій О. Л. (досліджує психологію реклами, журналістські жанри), Цапок О. М. (вивчає проблеми редагування журналістських матеріалів, правові основи масової комунікації); Федоренко О. Д. (досліджує питання прагмалінгвістики), Ковтун Н. О. (студіює питання комунікативної ефективності радіореклами), викладач Коваль С. В. (вивчає сучасні цифрові медіа) та викладач Нестеренко О. А. (досліджує онлайн-сторителінг).

  1. Викладачі кафедри журналістики, реклами та РR-технологій виконують план підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу. Систематично беруть активну участь у навчальних тренінгах, семінарах та конференціях для журналістів:

1) 28 жовтня 2016  року викладачі кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Бондаренко Т. Г., Коваль С. В., Нестеренко О. А., взяли участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Наукова школа Романа Іванченка» (м. Київ);

2) 3 листопада 2016 року викладач кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Федоренко О. Д., взяла участь у Другій всеукраїнській науково-практичній конференції «Комунікаційні стратегії сучасної школи» (м. Київ);

3) 5 – 6 листопада 2016 року викладач кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Надточій О. Л. узяла участь у XLIІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії».

4) 20 листопада 2016 року викладач кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Бондаренко Т. Г. узяла участь у «The International Conference «Problems of Humanities and Social Sciences – 2016» (Budapest);

5) 29 січня 2017 року викладачі кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Бондаренко Т. Г., Коваль С. В. узяли участь у «The International Conference «Problems of Humanities and Social Sciences – 2017» (Budapest);

6) 5 – 6 квітня 2017 року викладач кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Нестеренко О. А. узяла участь у Всеукраїнському науковому семінарі «Лексико-граматичні інновації в слов’янських та неслов’янських мовах: типологія, функції» (м. Маріуполь);

7) 25 квітня 2017 року викладачі кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Бондаренко Т. Г., Ковтун Н. О., Коваль С. В., Нестеренко О. А. узяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Міждисциплінарні дослідження масової комунікації: проблеми та перспективи» (м. Київ);

8) 8 травня 2017 року викладач кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Ковтун Н. О. узяла участь у Міжнародній конференції «Роль суспільної комунікації і мас-медіа в процесі європейської інтеграції» (м. Ченстохов, Польща);

9) 18 вересня 2017 року викладач кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Ковтун Н. О. взяла участь у Міжнародній конференції «Комунікація у ХХІ столітті: безпековий вимір» (м. Київ);

10) 29 – 30 вересня 2017 року викладачі кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Ковтун Н. О., Федоренко О. Д. узяли участь у XLIІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії».

8. Викладачі активно долучаються до роботи фахових комісій, громадських організацій. Так, Бондаренко Т. Г. є членом Науково-методичної комісії з журналістики Міністерства освіти і науки України. Протягом року відвідувала за запрошенням Міністерства освіти і науки України засідання Комісії та взяла активну участь у її роботі.

Бондаренко Т. Г. – співзасновник Черкаської громадської організації «Медіапрофесіонал»; експерт із медіалінгвістичних питань ГО «Центр демократії та верховенства права».

Доцент, Бондаренко Т. Г. із вересня 2017 року проходить стажування у спеціальній цільовій програмі «Академія з прав людини для журналістів та журналісток».

9. Співпраця з Черкаською обласною держадміністрацією.

Т. Г. Бондаренко взяла участь як експерт у засіданнях конкурсної комісії, що розглядала творчі роботи журналістів, подані до конкурсу з нагоди Дня журналіста (червень 2017 року).

Т. Г. Бондаренко викладає впродовж року курси лекцій та практичних занять для державних службовців, що організовані Черкаським обласним  центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів державного самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Кафедра організовує зустрічі студентів із працівниками Черкаської ОДА для формування навичок об’єктивного висвітлення діяльності органів державної влади, органів державного самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

10. Організація наукової роботи студентів.

Доцент Бондаренко Т. Г. підготувала студенток 7-Ж курсу спеціальності «Журналістика» ННІ української філології та соціальних комунікацій ЧНУ ім. Б. Хмельницького Анастасію Моргун та Ольгу Хорошко до участі в Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії». Також доцент Бондаренко Т. Г. підготувала студентів 6-Ж та 3-Ж курсів спеціальності «Журналістика» ННІ української філології та соціальних комунікацій ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Ольгу Тимошенко, Юрія Олійника та Тетяну Козловську, до участі у ХІХ Всеукраїнській науковій конференції молодих учених «Родзинка-2017».

Доцент Ковтун Н. О. підготувала студентку 7-Ж курсу спеціальності «Журналістика» ННІ української філології та соціальних комунікацій ЧНУ ім. Б. Хмельницького Ірину Головку до участі в Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», студенток 6-Ж курсу Юлію Складанюк та 3-Ж курсу Тетяну Прокопенко та Володимира Левченка до участі в ХІХ Всеукраїнській науковій конференції молодих учених «Родзинка-2017».

Доцент Федоренко О. Д. підготувала студентку 7-Ж курсу спеціальності «Журналістика» ННІ української філології та соціальних комунікацій ЧНУ ім. Б. Хмельницького Руслану Погребняк до участі в Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії». Також Федоренко О. Д. підготувала студенток 3-Ж курсу: Анстасію Кожушко та Альону Дубову та студентку 4-Ж курсу Дарину Дячок до участі в ХІХ Всеукраїнській науковій конференції молодих учених «Родзинка-2017».

Доцент Надточій О. Л. підготувала студенток 7-Ж курсу спеціальності «Журналістика» ННІ української філології та соціальних комунікацій ЧНУ ім. Б. Хмельницького Ірину Васюру та Ірину Зінченко до участі в Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії». Також доцент Надточій О. Л. підготувала студентів 3-Ж курсу: Андрія Компанійця та Олену Фесенко до участі в ХІХ Всеукраїнській науковій конференції молодих учених «Родзинка-2017».

Доцент Цапок О. М. підготувала студента 3-Ж курсу спеціальності «Журналістика» ННІ української філології та соціальних комунікацій ЧНУ ім. Б. Хмельницького Миколу Максьому до участі в ХІХ Всеукраїнській науковій конференції молодих учених «Родзинка-2017» та студентку 7-Ж курсу спеціальності «Журналістика» Лілію Шкребтій до участі в Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії».

Викладач Коваль С. В. підготувала студентів 3-Ж курсу спеціальності «Журналістика» ННІ української філології та соціальних комунікацій ЧНУ ім. Б. Хмельницького Карину Титаренко та Наталію Метелицю до участі в ХІХ Всеукраїнській науковій конференції молодих учених «Родзинка-2017».

Також до участі в ХІХ Всеукраїнській науковій конференції молодих учених «Родзинка-2017» викладач Нестеренко О. А. підготувала студентку 3-Ж курсу Вікторію Фесун.

11. Викладачі кафедри журналістики, реклами та РR-технологій, організувавши належним чином наукову, навчально-методичну та виховну роботу, створили сайт кафедри journalist.ck.ua, нині працюють над його оновленням і вдосконаленням.

Спільно зі студентами кафедра готує щотижневі випуски радіопрограм та телесюжетів, які розміщують на YouTube-каналі кафедри журналістики, реклами та РR-технологій.

Продовжує роботу студентське телебачення та радіо, яке дає змогу організовувати науково-творчу діяльність студентів та готувати інформаційні продукти.

 

 

Завідувач кафедри журналістики,

реклами та PR-технологій, доцент                                 Т. Г. Бондаренко 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *